Największe wydarzenie dotyczące opieki długoterminowej w Europie!
   

26-28 września 2023 r.

Toruń, Polska25. Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej


W centrum zainteresowania 25. Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej znajdują się ludzie - podopieczni, ich rodziny oraz profesjonaliści opieki. Sukcesy w opiece uzależnione są od ich partnerstwa, współpracy, wypracowanej kultury opieki. Celem jest dbałość o dobrostan podopiecznego, zdrowie fizyczne i psychiczne ale również wypracowanie umiejętności radzenia sobie z obciążeniami i trudnościami. 

Stres, poczucie niepewności wobec zmian, oczekiwania oraz nowe wyzwania w opiece determinują nie tylko warunki życia mieszkańców i pacjentów, ale pracowników opieki długoterminowej. Istotnym elementem kształtującym warunki życia i pracy w opiece długoterminowej jest odpowiednie zarządzanie procesem opieki oraz kadrami, a także współpraca z innymi partnerami w skali lokalnej.

Inspiracją do radzenia sobie z tymi wyzwaniami, rozwoju i zmian są rozwiązania wypracowane przez organizacje i praktyków zarówno na gruncie lokalnym i międzynarodowym.
 


3
dni
5
sesji
14
prelegentów
1000
uczestników

  


Galeria 2023 

Galeria 2022


 

 
 
Organizatorzy
Partner